Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser for eksportkontrolakademi.dk ApS

Inden ordreafgivelse på website skal du bekræfte at du er indforstået med gældende samhandelsbetingelser. Derfor bliver du i ordremodulet bedt om at bekræfte dette. Såfremt du ikke kan acceptere vore samhandelsbetingelser kan vi derfor ikke modtage din bestilling via internettet. Hvis du vedr. samhandelsbetingelserne har tvivl eller spørgsmål, er du velkommen til at maile disse på info@eksportkontrolakademi.dk

De gældende samhandelsbetingelser, som forudsætter din accept inden ordreafgivelse fremgår nedenfor.

Samhandelsbetingelser

1.Definitioner

1.1.”eksportkontrolakademi.dk” ApS er kursusudbyder og har forretningsadresse på Buskelundtoften 20, 8600 Silkeborg og kan kontaktes på info@eksportkontrolakademi.dk.

1.2.”Kunde” er den virksomhed og/eller person, der står som tilmelder og betaler af et kursus hos eksportkontrolakademi.dk.

1.3.”Kursusdeltager” er den person, som deltager i et kursus arrangeret af eksportkontrolakademi.dk.

1.4.”NemTilmeld” er eksportkontrolakademi.dk’s samarbejdspartner og det specialfirma, som eksportkontrolakademi.dk via link på sin hjemmeside får til på professionel vis at administrere administration af tilmelding og betaling. Tilmelding forudsætter accept af NemTilmeld’s Brugervilkår, der oplyser indgående om behandling af personoplysninger. Nærværende Samhandelsbetingelser har forrang ved eventuel konflikt mellem Samhandelsbetingelser og NemTilmeld’s Brugervilkår. Nærmere info om NemTilmeld kan læses på deres website https://www.nemtilmeld.dk/. Det kan oplyses, at NemTilmeld har været anvendt af eksportkontrolakademi.dk siden 2013, uden at det har givet anledning til anmærkning.

1.5.”Kursusbevis” er det dokument, som eksportkontrolakademi.dk udleverer ved kursusafslutning. Af Kursusbevis fremgår Kursusdeltagers navn, kursus titel samt kursusindhold i hovedtræk.

1.6.”Kursusgebyr” er den pris, som kunden betaler for det aftalte kursus inkl. undervisningslektioner, undervisningsmateriale og forplejning på kursussted som angivet i den specifikke kursusbeskrivelse.

2.Persondatapolitik

2.1.Persondatapolitikken i dette afsnit beskriver, hvorledes eksportkontrolakademi.dk, Buskelundtoften 20, 8600 Silkeborg, CVR-nummer 36023562 indsamler og behandler Kursusdeltagers personlige oplysninger.

2.2. eksportkontrolakademi.dk er dataansvarlig og du kan altid henvende dig til eksportkontrolakademi.dk ‘s dataansvarlige, Lars Brodersen, vedrørende spørgsmål omkring behandlingen af dine personoplysninger på enten info@eksportkontrolakademi.dk eller telefon 29 44 23 60.

2.3. Ved din godkendelse af Samhandelsbetingelserne accepterer du, at eksportkontrolakademi.dk behandler dine personlige oplysninger i overensstemmelse med beskrivelsen i dette afsnit.

2.4.Personlige oplysninger der registreres hos eksportkontrolakademi.dk, bliver ikke overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjemand. Alle informationer opbevares på betryggende vis, og er kun tilgængelige for betroede medarbejdere hos eksportkontrolakademi.dk. Dog vil der sædvanligvis som en del af kursusmaterialet til gavn for alle Kursusdeltagere indgå en deltagerliste indeholdende navn, virksomhed og titel på alle Kursusdeltagerne. Hvis en Kursusdeltager ikke ønsker at fremgå af en sådan liste bedes det udtrykkeligt oplyst på mail til info@ eksportkontrolakademi.dk 

2.5.Man kan valgfrit få sin e-mailadresse optaget på en mailingliste hos eksportkontrolakademi.dk, således at man løbende modtager nyheder og anden information fra eksportkontrolakademi.dk. Denne service kan til enhver tid tilmeldes og frameldes, som man ønsker.

2.6.Ved tilmelding accepterer Kunde samtidig at stå opført med virksomhedsnavn på eksportkontrolakademi dk’s reference liste, der er tilgængelig på eksportkontrolakademi dk’s hjemmeside. Det er vurderet som værende ukritisk, da deltagende virksomheder oftest gerne vil sættes i forbindelse med compliance aktiviteter. Hvis en Kunde imidlertid ikke ønsker at stå opført på denne reference liste bedes det udtrykkeligt oplyst på mail til info@ eksportkontrolakademi.dk, hvorefter sletning vil ske.

2.7. Ved tilmelding ønsker eksportkontrolakademi.dk følgende personoplysninger oplyst af Kursusdeltager: Navn, Adresse, Firmanavn, Titel, Mailadresse samt Telefonnummer.  Personoplysninger er i forbindelse med tilmelding nødvendige for at eksportkontrolakademi.dk kan planlægge kurset, komme i kontakt med Kursusdeltager samt udstede kursusbevis. Efter kursus opbevares personoplysninger i fem år med henblik på at kunne genskabe et kursusbevis, såfremt det originale mistes af Kursusdeltager.   

2.8.Jvf. persondataloven oplyser vi på forespørgsel om registrerede oplysninger og på baggrund af evt. indsigelser foretager vi sletning i det omfang det ønskes.

3.Tilmelding og tilmeldingsbekræftelse

3.1.Tilmelding sker via et link til NemTilmeld.dk, der sender en bekræftelse på tilmelding.

3.2.Det er ikke muligt efterfølgende at kalde bekræftelsen frem på vort website. Hvis du ønsker at få tilsendt en kopi af bekræftelsen pr. e-mail, så send en mail til info@ eksportkontrolakademi.dk.

3.3.Kursusdeltager bør afvente en bekræftelse inden der indgås andre rejsearrangementer, herunder aftale om evt. overnatning med kursussted. 

3.4.eksportkontrolakademi.dk kan ikke være ansvarlig for om Kursusdeltagers spamfiltre blokerer denne bekræftelsesmail. Sørg derfor venligst for at dine spamfiltre tillader mails fra eksportkontrolakademi.dk og Nemtilmeld.dk.

3.5.Endeligt program vil via e-mail blive fremsendt til kursusdeltager senest en uge før start.

4.Afbud og kursusbevis

4.1.Senere end 14 dage fra foretagen tilmelding er det ikke muligt at melde fra og kræve betalt Kursusgebyr refunderet, jfr. pkt. 11 stk.1 om fortrydelsesret.  Men hvis en tilmeldt bliver forhindret i at deltage, er der fri mulighed for at sende en kollega i stedet. Giv da venligst besked til eksportkontrolakademi.dk, så deltagerliste og Kursusbevis kan blive tilrettet, da Kursusbevis ellers er forberedt til de navne, som fremgår af de tilmeldingsoplysninger, som eksportkontrolakademi.dk har modtaget.

4.2.Kursusbevis udleveres ved kursusafslutning. Det anbefales at lade kursusbevis indgå i kundens compliance dokumentation. 

5.Ændringer i programmet – aflysning

5.1.eksportkontrolakademi.dk forbeholder sig ret til at foretage ændringer i kursusprogram og sammensætning af oplægsholdere dog således at det samme formål kan opnås.

5.2.Efter gennemført tilmelding kan der desværre forekomme situationer, som kan gøre det nødvendigt for eksportkontrolakademi.dk at aflyse arrangementet. Dette kan være for få tilmeldinger eller de i arrangementet implicerede personers pludselige sygdom, vejrforhold, eller lignende forhold, som eksportkontrolakademi.dk ikke på forhånd har kunnet forudse, og som gør gennemførslen af arrangementet uforholdsmæssigt vanskelig.

5.3.eksportkontrolakademi.dk vil så vidt muligt informere om ændringer via mail og i så god tid som muligt.

5.4.Såfremt eksportkontrolakademi.dk ser sig nødsaget til at aflyse et kursus vil der ske fuld refundering af indbetalt Kursusgebyr. Ansvar vil være begrænset til størrelsen af det Kursusgebyr, som Kunden har indbetalt.

5.5.eksportkontrolakademi.dk kan ikke gøres ansvarlig for krav eller tab lidt pga. foretagne ændringer, idet eksportkontrolakademi.dk på forhånd har taget forbehold for de foretagne ændringer.

6.Priser

6.1.Alle priser hos eksportkontrolakademi.dk opgives excl. moms – pt. 25%.

6.2.På bekræftelser og fakturaer udspecificeres moms.

6.3.Kursusgebyr inkluderer udgifter til kursusmateriale, alle undervisningslektioner og forplejning i form af morgenmad, frokost samt diverse i pauserne i løbet af kursusdagen. Kursusgebyr inkluderer ikke aftensmad og overnatning. Disse ydelser aftales direkte med kursusstedet og der vil være mulighed for at opnå rabat hos kursusstedet, hvis det oplyses, at de ønskes i forbindelse med et eksportkontrolakademi.dk kursus

7.Betaling

7.1.Køb hos eksportkontrolakademi.dk er baseret på betaling ved bestilling. Dette sker via link til NemTilmeld.dk og foretages normalt med Dankort, Visa kort, Visa electron, Master Card. Ved betaling med kreditkort tillægges handlen et gebyr svarende til det, som NemTilmeld.dk skal betale til Nets (tidl. PBS). Typisk 1,25% – 5,25%. Betaling med Dankort og Visa/Dankort er gratis.

8.Ansvarsfraskrivelse:

8.1.eksportkontrolakademi.dk og understøttende materialer er udarbejdet udelukkende med henblik på uddannelse, er ikke juridisk rådgivning og er ikke en erstatning for individuel juridisk rådgivning. eksportkontrolakademi.dk, oplægsholdere og forfattere kan derfor i intet tilfælde ifalde ansvar for tab eller krav – uanset anledning hertil- såfremt en Kunde, Kursusdeltager eller tredjemand med tab til følge har ageret på baggrund af det på kursus oplyste eller i det tilhørende undervisningsmateriale inkl. notater.

9.Ansvarsbegrænsning:

9.1.eksportkontrolakademi.dk er overfor Kunde og Kursusdeltager og evt. tredjemand ansvarsmæssigt begrænset til direkte tab og under alle omstændigheder beløbsmæssigt begrænset til et beløb svarende til det af Kunden indbetalte Kursusgebyr.

9.2.eksportkontrolakademi.dk er ikke ansvarlig for følgende: indirekte tab eller følgeskader, tab af fortjeneste, tab af indtjening og omsætning, tidstab, tab og / eller ødelæggelse af data, forventede besparelser eller goodwill eller andre tab eller krav.

10.Copyright etc:

10.1.Alle intellektuelle ejendomsrettigheder i alle materialer, der fremstilles eller distribueres af eksportkontrolakademi.dk i forbindelse med kursus er udtrykkeligt forbeholdt og enhver uautoriseret kopiering, offentliggørelse eller distribution er forbudt.

11.Fortrydelsesret

11.1.Uagtet at aftalen ikke er omfattet af Forbrugeraftaleloven (Lov om Fjernsalg) har du ret til hos eksportkontrolakademi.dk at fortryde et køb i op til 14 dage efter ordreafgivelse. Fortrydelsesretten gælder ikke for tilmeldinger foretaget senere end 45 dage før kursusstart.

11.2.Du kan fortryde et køb ved at give meddelelse herom til info@eksportkontrolakademi.dk med oplysning om hvilket køb, der ønskes annulleret tillige med information om til hvilken bankkonto det krediterede beløb skal overføres. Det nemmeste er at videresende den mail du modtog med tilmeldingsbekræftelse. Husk at anføre præcist navn, adresse, registreringsnummer og kontonummer. Beløbet overføres til den oplyste konto ca. 3 arbejdsdage herefter.

12.Overdragelse af rettigheder og forpligtelser

12.1.eksportkontrolakademi.dk er uden yderligere samtykke fra Kunde og/eller Kursusdeltager berettiget til helt eller delvist at overføre rettigheder og forpligtelser til en anden juridusk enhed.

13.Lovvalg og værneting

13.1.Retsforholdet mellem eksportkontrolakademi.dk og Kunde og/eller Kursusdeltager er underlagt dansk ret og eventuelle tvister skal afgøres af de danske domstole.

Version april 2018

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.