Undervisere

eksportkontrolakademi.dk ApS

Tilknyttede undervisere i eksportkontrol og sanktioner


Følgende personer er faste undervisere i eksportkontrol og sanktioner på kurser udbudt af eksportkontrolakademi dk ApS. Derudover er Erhversstyrelsen (ERST) og Politiets Efterretnings Tjeneste (PET) repræsenteret med oplægsholdere:eksportkontrolakademi.dk

Lise Test 

Lise er en dansk-talende advokat i advokatfirmaet Baker & McKenzie’s Washington, DC kontor, hvor hun rådgiver globale virksomheder om amerikanske sanktioner og  eksportkontrol.  Baker & McKenzie er et af verdens største advokatfirmaer med over 4000 jurister og med kontorer i 73 byer verden over.  Lise er cand. jur fra  Københavns Universitet og har derudover en juris doctor (J.D.) grad fra George Washington University og en LL.M. fra Georgetown University.  Inden Lise blev ansat i  Baker & McKenzie i 2007, arbejdede hun som fuldmægtig i Forsvarsministeriet i fire år, hvor hun hovedsageligt beskæftigede sig med udbudsret, erstatningsret, militær strafferet og folkeret.


Lise er ‘senior associate’ i Baker & McKenzie’s International Trade afdeling i den gruppe, som specialiserer sig i rådgivning indenfor amerikanske sanktioner og  eksportkontrol.  Udover Lise består gruppen af fem partnere og syv ‘associates’ i Washington, DC og af advokater i Baker & McKenzie’s kontorer i Chicago, San  Francisco, Toronto, London, Amsterdam, Paris, Barcelona, Frankfurt, Stockholm, Zurich og Sydney.  Gruppen, som er højt specialiseret, rådgiver nationale og  multinationale virksomheder om fortolkning af og compliance med de amerikanske regler vedrørende sanktioner og eksportkontrol (dual-use og militær eksportkontrol)  og repræsenterer virksomheder overfor de amerikanske myndigheder i tilfælde af overtrædelse af reglerne.  Foruden rådgivning underviser Lise også virksomheders  ansatte i compliance med sanktioner og eksportkontrol og været indlægsholder i forbindelse med seminarer organiseret af Baker & McKenzie, the Canadian Defense  Review og Dansk Industri. Lise er derfor helt fortrolig med at undervise i reglerne om eksportkontrol og sanktioner.

 

Lars Brodersen

Lars Brodersen 

Lars er cand. jur. og advokat og indehaver i TradeCompliance.dk Advokatfirma, der yder rådgivning til danske og udenlandske kunder i compliance spørgsmål. 


Lars har efter at have opnået advokatbeskikkelse og møderet for landsretten arbejdet i store danske virksomheder med primært kontraktsretlige og compliance  problemstillinger. Lars var 2011-2016 chef for den afdeling i Grundfos, der havde ansvaret for at sikre global eksportkontrol- og sanktions compliance i koncernen med selskaber i mere end 54 lande. Afdelingen havde bl.a. ansvar for kontakt til danske og udenlandske myndigheder, fortolkning af love og regler, formulering af eksportkontrol relevante politikker samt igangsættelse- og koordinering af initiativer globalt i Grundfos koncernen på området. Endvidere underviste Lars relevante Grundfos medarbejdere globalt i eksportkontrol og sanktioner, så han er vant til at formidle stoffet for personer med forskellig baggrund. 


Lars har i de seneste år deltaget i en lang række kurser og seminarer i udlandet og Danmark og har også selv været indlægsholder med megen positiv feedback for indlæg om eksportkontrol og sanktioner holdt på følgende eksterne seminarer og konferencer:


DHL Executive (2012)

Dansk Industri (2012)

Erhvervstyrelsens årlige temadag (2012)

Eksportkontrolakademi dk (2013)

DI Temadag om Handel i Iran med deltagelse af bl.a. dansk ambassadør, PET, ERST m.fl. (2013)

European Export Controls – C5, Amsterdam (2013) 

Annual International Trade & Compliance Conference, Baker & McKenzie, Amsterdam (2013)

Risk Handling Conference, Baker & McKenzie, Stockholm (2013)

Kurser hos eksportkontrolakademi.dk ApS (2013-  )

Deloitte og Berlingske Compliance Agenda (2015)

Trade Compliance Nordics - C5, København (2017)

JUC Compliance Netværk - (2017)

Med den solide ballast har Lars Brodersen etableret eksportkontrolakademi dk ApS i 2013 og siden TradeCompliance.dk Advokatfirma i 2016. Læs mere under Baggrund.

Copyright © All Rights Reserved eksportkontroladademi.dk ApS CVR 36023562.